Propozicije

PROPOZICIJE 60. MEĐUNARODNOG DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK – HRVATSKA


 

1. Ovim Propozicijama utvrđuju se uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave za 60. MDF Šibenik – Hrvatska i uvjeti pod kojima će predstave biti izabrane u program Festivala, te druga pitanja od važnosti za Festival.

2. 60. MDF Šibenik – Hrvatska bit će održan od 20. lipnja do 4. srpnja 2020. godine.

3. Okvirni program 60. MDF Šibenik – Hrvatska sadržava:

– programe dramske, lutkarske, plesne i glazbene umjetnosti iz Hrvatske i svijeta
– program tradicijske kulture
– program na trgovima i ulicama
– 4 izložbe iz Hrvatske i inozemstva u Likovnom programu
– 14 naslova u Filmskom programu i filmske radionice
– Literarni program
– Radionički program
– Ekološki program
– Noćni program

4. Zainteresirani sudionici mogu dostaviti prijave programa do 20. studenog 2019. godine. Prijavnicu možete pronaći na službenoj stranici MDF Šibenik – Hrvatska

www.mdf-sibenik.com

Prijave dostavite putem e-maila na:

tajnistvo@hnksi.hr
production@mdf-sibenik.com
ili na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
za 60. Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska
Kralja Zvonimira 1, 22 000 Šibenik

5. Prijava treba sadržavati:

  1. ispunjeni obrazac sa svim traženim podacima koji se nalazi na službenoj stranici MDF-a Šibenik http://mdf-sibenik.com/
  2. naslov prijavljenog programa i kategoriju za koju se prijavljuje (dramski, lutkarski, glazbeni program i sl.)
  3. video zapis predstave (u punom trajanju i najavu)
  4. tehničku listu predstave
  5. troškovnik potreban za sufinanciranje od strane organizatora

6. Savjetnici za program su obvezni pogledati prijavljene programe, odnosno izvršiti odabir do 10. prosinca 2019. godine. Isti su dužni predložiti na temelju vlastitih saznanja programe koji nisu službeno prijavljeni direkciji Festivala.

7. Svi podnositelji prijava biti će obaviješteni o selektiranom festivalskom programu do 20. siječnja 2020.

8. Savjetnici za program su obvezni kod predlaganja programa voditi računa o kvaliteti predloženog programa, imajući pri tome u vidu ciljeve i koncepciju Festivala, kao i tehničke i prostorne mogućnosti i uvjete Festivala i grada domaćina.

Članovi Umjetničkog savjeta su obvezni u pisanom obliku podnijeti izvješće o predloženom programu koji obvezno sadrži ocjenu odabranog i razlog odabira istih.

9. Inozemne programe članovi Umjetničkog savjeta selektiraju i na temelju međunarodnih ugovora o kulturnoj suradnji Republike Hrvatske, odnosno prema prijedlozima naših diplomatskih predstavnika, međunarodnih i domaćih umjetničkih organizacija i udruga.

10. Član Savjeta za program ne može predložiti za službeni program predstavu ili djelo u kojem na bilo koji način sudjeluje, posebice kao autor ili autorski suradnik, odnosno izvođač.

11. Festivalsko vijeće MDF-a Šibenik – Hrvatska razmatra prijedlog programa i usvaja konačni program 60. MDF-a Šibenik – Hrvatska najkasnije do 29. veljače 2020. godine.

12. Svečano otvorenje 60. MDF-a Šibenik – Hrvatska bit će održano 20. lipnja 2020. godine na Trgu Republike Hrvatske s početkom u 21 sat.

Svečano otvorenje bit će sastavljeno od uvodnog ceremonijalnog dijela i izvedbe predstave koju će preporučiti ravnateljstvo Festivala i moderator svečanog otvorenja, najkasnije do 1. travnja 2020. godine.

Sve dogovore oko televizijskog prijenosa MDF-a obavljaju ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, voditelj MDF-a Šibenik – Hrvatska i autorski tim predstave, direktno s urednicima i ravnateljem HRT-a ili osobama koje su s njihove strane ovlaštene za pregovore.

13. Festival snosi troškove prijevoza i boravka za domaća kazališta, orkestre, zborove i ansamble 60. MDF Šibenik – Hrvatska u trajanju do 3 dana.

Festival snosi trošak honorara i boravka inozemnih sudionika 60. MDF-a Šibenik – Hrvatska u načelu u trajanju do 4 dana za sve inozemne sudionike.

U Šibeniku, 13. rujna 2019. godine

Gradonačelnik Željko Burić, dr. med