Članovi festivalskog vijeća

 

  1. ŽELJKO BURIĆ, gradonačelnik grada Šibenika, predsjednik 
  2. IVICA POLJIČAK, zamjenik ministrice kulture Republike Hrvatske 
  3. GORAN PAUK, župan Šibensko-kninske županije 
  4. NIKICA PENĐER, zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika 
  5. MAJA TRLAJA, ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku 
  6. MIRO GAVRAN, knjževnik  
  7. MIRAN HAJOŠ, ravnatelj Kazalište Virovitica 
  8. PAVAO ROCA, likovni pedagog 
  9. ZORANA MIHELČIĆ, plesna pedagoginja 
  10. DAVOR ŠARIĆ, predsjednik Kazališnog vijeća