Prijave za sudjelovanjem na 60. MDF-u Šibenik – Hrvatska

Otvorene su prijave za sudjelovanje  u programu 60. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik –  Hrvatska, koji će biti održan od 20. lipnja do 4. srpnja 2020. godine. Pravo prijave imaju hrvatska i inozemna kazališta, ansambli, umjetničke organizacije, udruge ili umjetnici pojedinci. Hrvatskim kazalištima, ansamblima, umjetničkim organizacijama, udrugama ili umjetnicima pojedincima smatrat će se prijavljeni subjekti s adresom u Republici Hrvatskoj. Uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave i programi za 60. MDF Šibenik – Hrvatska utvrđene su PROPOZICIJAMA 60. MDF-a Šibenik – Hrvatska.

Prijave pošaljite na adresu tajnistvo@hnksi.hr i production@mdf-sibenik.com do 20. studenog 2019.

Prijavnicu možete preuzeti i u .doc formatu