Prijave za sudjelovanjem na 59. MDF-u Šibenik – Hrvatska

Otvorene su prijave za sudjelovanje  u programu 59. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik –  Hrvatska, koji će biti održan od 15.-29. lipnja 2019. godine. Pravo prijave imaju hrvatska i inozemna kazališta, ansambli, umjetničke organizacije, udruge ili umjetnici pojedinci. Hrvatskim kazalištima, ansamblima, umjetničkim organizacijama, udrugama ili umjetnicima pojedincima smatrat će se prijavljeni subjekti s adresom u Republici Hrvatskoj. Uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave i programi za 59. MDF Šibenik – Hrvatska utvrđene su PROPOZICIJAMA 59. MDF-a Šibenik – Hrvatska.

Prijave pošaljite na adrese tajnistvo@hnksi.hr i jagodafestival@hotmail.com najkasnije do 8. veljače 2019.

Prijavnicu možete preuzeti i u .doc formatu