Poziv na sjednicu Festivalskog vijeća Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik-Hrvatska

Sjednica Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik-Hrvatska bit će održana u petak 27. travnja 2018. godine u foajeu HNK u Šibeniku.

Predlaže se slijedeći Dnevni red:
  1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice održane 8. prosinca 2017. godine
  2. Prijedlog programa Umjetničkog vijeća 58. MDF-a
  3. Financijski plan 58. MDF-a
  4. Protokol i program svečanog otvorenja 58. MDF-a
  5. Razno

 


 
Nakon sjednice, u roku od 24 sata biti će objavljeni i Zaključci iste.