Prijave za sudjelovanjem na 58. MDF-u Šibenik – Hrvatska

Otvorene su prijave za sudjelovanje  u programu 58. međunarodnog dječjeg festivala Šibenik –  Hrvatska, koji će biti održan od 16.-30. lipnja 2018. godine. Pravo prijave imaju hrvatska i inozemna kazališta, ansambli, umjetničke organizacije, udruge ili umjetnici pojedinci. Hrvatskim kazalištima, ansamblima, umjetničkim organizacijama, udrugama ili umjetnicima pojedincima smatrat će se prijavljeni subjekti s adresom u Republici Hrvatskoj. Uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave i programi za 58. MDF Šibenik – Hrvatska utvrđene su PROPOZICIJAMA 58. MDF-a Šibenik – Hrvatska.

Prijave pošaljite na adresu direkcija@hnksi.hr i jagodafestival@hotmail.com  najkasnije do 1. veljače 2018.

Prijavnicu možete preuzeti i u .doc formatu