Prijave za sudjelovanjem na 57. MDF-u Šibenik – Hrvatska

Otvorene su prijave za sudjelovanje  u programu 57. međunarodnog dječjeg festivala Šibenik –  Hrvatska, koji će biti održan od 17. lipnja do 1. srpnja 2017. godine. Pravo prijave imaju hrvatska i inozemna kazališta, ansambli, umjetničke organizacije, udruge ili umjetnici pojedinci. Hrvatskim kazalištima, ansamblima, umjetničkim organizacijama, udrugama ili umjetnicima pojedincima smatrat će se prijavljeni subjekti s adresom u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti pod kojima se mogu prijaviti predstave i programi za 57. MDF Šibenik – Hrvatska utvrđene su PROPOZICIJAMA 57. MDF-a Šibenik – Hrvatska.

Prijave pošaljite na adresu direkcija@hnksi.hr i jagodafestival@hotmail.com najkasnije do 21. veljače 2017.