Došlo je do sljedećih izmjena u Radioničkom programu 56. MDF-a